Tillståndsplikt &

Zoner

Startsida > Information > Tillståndsplikt & Zoner

Tillstånd

Tillståndsplikten gäller för alla sorters motorfordon.


 • För att ansöka om tillstånd för inpassage till innergården, vänligen skicka din ansökan till Ljungblommans styrelse via e-post, alternativt lägg din ansökan i ordförandens postfack.


 • Tillståndsansökningar ska innehålla uppgifter enligt nedan och behandlas på styrelsens ordinarie styrelsemöten.


 • Ansökan om tillstånd för inpassage till innergården, alternativt uppställning av husbil, husvagn eller släpfordon skall innehålla följande information:

  • Anledning till varför inpassage/uppställning ska beviljas.

  • Startdatum och slutdatum.

  • Typ av fordon (Märke, modell, etc.).

  • Registreringsnummer.Zoner

Teckenförklaring

Innergård

Tillståndspliktig zon för alla sorters motorfordon.

Tillfällig fordonsuppställning

I första hand ska markerade parkeringsplatser användas vid av- eller påstigning, samt lastning eller lossning.