Trafik- & Parkeringsregler

Startsida > Information > Trafik- & Parkeringsregler

Här följer en sammanställning av HSB brf Ljungblommans trafik- & parkeringsregler inom föreningens område.

Reglerna är en del av Ljungblommans vision om en Innergård för Människan.

Fullständiga regler finns i huvuddokumentet "Vision – Innergård för Människan".

Områdesmärke – Förbud att parkera fordon

Parkeringsförbud råder inom hela bostadsområdet. Parkering är endast tillåten på markerade platser.

Förbud att parkera fordon (integrerat i områdesmärke)

Fordon får stanna för av- eller påstigning samt lastning eller lossning utan avbrott.

 • För att ett fordon inte ska anses som parkerat, måste det hela tiden pågå aktivitet i och/eller runt fordonet.

 • Kan ingen aktivitet påvisas i fordonets närhet, anses fordonet parkerat och bryter därmed mot parkeringsförbudet.

Olovlig parkering beivras.

Gångfartsområde

I ett gångfartsområde gäller följande:

 1. Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.

 2. Fordon får inte parkeras.

 3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.

Högsta tillåtna hastighet inom hela föreningens område är max 5 km/h.

Förbud mot trafik med motordrivet fordon

Gäller hela innergården, enligt zonkartan.

 • Tilläggstavla 1 anger att motorfordon tillhörande boende i Ljungblomman, har rätt att passera skylten.

 • Tilläggstavla 2 anger att motorfordon tillhörande ej boende, måste uppvisa giltigt tillstånd (utfärdas av styrelsen) för att tillåtas inpassage.

Tomgångskörning förbjuden inom bostadsområdet

Anledningen till förbjuden tomgångskörning är att vi boende ska ha en så ren och tyst miljö som möjligt intill våra bostäder.

 • Fordon skall alltid använda sig av markerade p-platser, även för tillfälliga situationer, såsom av- eller påstigning samt lastning eller lossning, se även zonkartan.

 • Hyrestagare av garage eller p-plats, skall alltid parkera sitt fordon i garage, respektive på hyrd p-plats.

 • Fullbelagd parkering innebär att ytterligare anländande fordon måste parkeras utanför Ljungblommans område, t.ex. i Ljungsbro centrum.

 • Husbilar, husvagnar och släpfordon beviljas tillstånd av styrelsen.

 • Motorcyklar parkeras på föreningens parkering, eller i garage.

 • Mopeder får endast parkeras och förvaras utomhus på avsedd plats, alternativt i garage.