Vision

Innergård för Människan

Startsida > Information > Vision – Innergård för Människan

HSB brf Ljungblomman ska erbjuda sina medlemmar en väl fungerande och behaglig boendemiljö, där medlemmarnas personliga säkerhet, välbefinnande och miljö står främst. Likställt med ovan är även att föreningen uppfyller det fastighetsägaransvar som åligger styrelsen och dess ledamöter.

HSB brf Ljungblomman har som vision och mål att hela vårt bostadsområde och specifikt vår gemensamma innergård ska vara en plats för människor, vuxna, barn, pensionärer, ungdomar, fest, lek, spel, gemenskap, nöje, etc., kort och gott allt som hör livet till, för att vi ska trivas och njuta av att leva och bo där vi bor.

För att uppnå målet om en innergård för människan, behöver vi alla aktivt samarbeta mot en innergård fri från motorfordon.

För att alla som vistas inom Ljungblommans område ska veta vad som gäller både för människor och fordon har styrelsen tagit fram regler för fordonstrafik och -parkering.

Reglerna är utformade för att skapa en säker trafikmiljö och minimera risken för fordonsrelaterade olyckor.

Ljungblommans område har delats upp i zoner där fordon får röra sig, samt ställas upp.

Zonen som innefattar innergården, är tillståndspliktig för fordon som ej har en ägare som är en boende och tillika medlem i HSB brf Ljungblomman. Här finns en lista med beviljade tillstånd.

Markerade p-platser skall i första hand alltid användas för alla situationer då ett fordon måste stanna, vare sig det är tillfälligt eller varaktigt.

Zonkarta i större format och förklaringar finns här.

Hjälpmedel för interna transporter

Vision – Innergård för Människan medför att föreningen har tagit på sig ansvaret att tillgodose de boendes behov av transporter inom föreningens område.

Transporthjälpmedel ska finnas boende och gäster tillhanda på ett lättillgängligt sätt och hjälpmedlen ska vara anpassade för oss medlemmar och våra transportbehov.

Hjälpmedel kan vara både manuella, elektrifierade och/eller autonoma.

Önskemål och förslag på hjälpmedel för interna transporter inom föreningens område lämnas till styrelsen.