Styrelse

& Stadgar

Startsida > Styrelse

Styrelsen

Ljungblommans styrelse består av tre till fyra ledamöter valda av föreningsstämman och en HSB-ledamot (utsedd av HSB).

Vi har styrelsemöten ca en gång per månad under verksamhetsåret och fördelar arbetsuppgifterna mellan oss.

På sidorna Stadgar, Styrdokument och Styrelseuppdrag finns en överblick av hur styrelsearbetet i en bostadsrättsföreningen bör bedrivas.

Styrelsen har en vilja att driva föreningen framåt och ledamöterna vill gärna utvecklas i sitt uppdrag.

Kontaktuppgifter styrelseledamöter

Stadgar - HSB Brf Ljungblomman.pdf

Stadgar & Styrdokument

För att styrelsearbetet ska gå rätt till har styrelsen både stadgar och ett antal styrdokument att leda arbetet efter.

Utbildning

HSB erbjuder utbildningar i styrelsearbete för att styrelse-ledamöterna ska utföra sitt förtroendeuppdrag på bästa sätt.

HSB brf Ljungblomman strävar efter att vår styrelse ska vara så välutbildad som möjligt i förvaltningen av vår bostadsrätts-förening.

Engagera dig!

Det finns inga krav på förkunskaper om du önskar engagera dig.

Vi önskar gärna att du har en vilja att lära dig nya saker och utveckla det som redan finns på alla sätt!

Vill du bli en del av styrelsen är du välkommen att kontakta valberedningen inför kommande föreningsstämma.

Läs gärna mer på sidan Styrelseuppdrag.

Information från stämmor