Föreningsstämma

Startsida > Styrelse & Stadgar > Föreningsstämma

Motion till föreningsstämman

– Ditt sätt att påverka

Du är alltid välkommen att skicka in din/er motion till föreningsstämman, det är en stadgeenlig rättighet!

I våra stadgar står det hur det går till under § 15 Motioner:

2019

 • Datum: 8 maj 2019

 • Plats: Råleden 2, Ljungsbro

 • Dagordning: Enligt föreningens stadgar

 • Protokoll: Tillhandahålls vid förfrågan

 • Övrig information:

  • Fastighetsägaransvar

  • Boendemiljö

  • Solkraft

  • Elnätsförstärkning + Elbilsladdning

  • GDPR

Information Föreningsstämma 2019.pdf