Motion

Hur skriver man en motion?

Konsten att skriva en bra motion är inte svårt.

Följ bara nedan steg och exempel för att få med de viktigaste formalia och formuleringarna.

 • Styrelsen tar emot din/er motion, behandlar den och förbereder ett förslag till beslut utifrån styrelsens expertis.

 • Motionen publiceras via kallelsen till föreningsstämman och måste finnas med där för att motionen ska vara giltig.

 • Under föreningsstämman kommer din motion att behandlas och tas upp till omröstning av medlemmarna.

Välkommen in med din motion till styrelsen före sista februari och lycka till!

MOTION TILL HSB brf LJUNGBLOMMANS FÖRENINGSSTÄMMA ÅR XXXX


MOTIONENS RUBRIK


Bakgrund

 • Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas?

 • Ange bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget och vad du vill påverka eller ändra på.

 • Beskriv problemet och varför det finns ett behov av att lösa frågan.

 • Beskriv eventuella hinder, problem, åtgärder, etc.

 • Använd enkla ord och korta formuleringar som inte kan missuppfattas.

 • Föreslå ett förslag till beslut, för att lösa problemet.

 • Lämna om möjligt förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet, samt eventuella alternativa lösningar.


Anledningen till motionen är att…


Förslag till beslut

 • Beskriv ditt förslag till beslut, yrkande, åtgärder.


Mitt förslag till beslut är att... • Avsluta med:

Jag föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget.Ljungsbro, ÅÅÅÅ-MM-DD


______________________________ ______________________________

Namn Lägenhetsnummer