Felanmälan

Telefon HSB Östergötland: 010-442 40 00

Startsida > Felanmälan

Felanmälan & Jourtjänst

HSB brf Ljungblommans felanmälan och jourtjänst är ett nära samarbete med HSB Östergötland, som tar emot anmälningar och utför åtgärder.

Båda tjänsterna är till för att åtgärda fel och brister inom Ljungblommans område, fastigheter och i våra lägenheter, oavsett tid på dygnet och dag på året och tjänsterna är framför allt till för dig som bostadsrättshavare!


Förtydligande

Felanmälan och jourtjänsten från HSB Östergötland täcker alla situationer och felärenden som kan uppstå i vårt boende, och/eller på våra gemensamma byggnader och ytor.

Tänk på att jourtjänsten kostar Ljungblomman extra för varje anmälan. För att hålla våra årsavgifter låga, bör jourtjänsten nyttjas endast då läget är akut.


 • Tänk på att det är stadgarna som styr vem som bekostar åtgärden av bristen, eller felet, som uppstått. Oaktat detta ska speciellt vattenskador alltid anmälas till både styrelse och HSB:s felanmälan för att minimera skadan.
  I stadgarnas paragrafer §31 och §32 går det att läsa vem av bostadsrättshavare, eller bostadsrättsföreningen, som står för kostnaden.


 • Alternativt finns broschyren Vem ska underhålla bostadsrätten?.
  I denna broschyr är uppdelningen lättare att läsa och tydligare uppställd.
  Saknar Du den och/eller Ljungblommans stadgar, hör av Dig till styrelsen.


 • Värmesystemet (luftvärmepumpar, golvvärme, m.m.) ligger på Ljungblommans underhållsansvar och ingår i felanmälan och jourtjänsten.
  Vid eventuellt fel på värmesystemet ska styrelse kontaktas och vid behov felanmälan göras till HSB göras av Dig som bostadsrättshavare.
  Är felet på värmesystemet akut kontaktas både
  styrelse och HSB samtidigt.

Klicka på bilden nedan för att komma till HSB Östergötland.