Motion

Hur skriver man en motion?

Konsten att skriva en bra motion är inte svårt.

Följ bara nedan steg och exempel för att få med de viktigaste formalia och formuleringarna.

Välkommen in med din motion till styrelsen före sista februari och lycka till!

MOTION TILL HSB brf LJUNGBLOMMANS FÖRENINGSSTÄMMA ÅR XXXX


MOTIONENS RUBRIK


Bakgrund


Anledningen till motionen är att…


Förslag till beslut


Mitt förslag till beslut är att...Jag föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget.Ljungsbro, ÅÅÅÅ-MM-DD


______________________________        ______________________________

Namn                                             Adress