Solkraft & IMD

Startsida > Solkraft & IMD

Solkraft

Ljungblommans solkraftsanläggning är fördelad över sex fastigheter och består av både solceller och energilager.

Solkraftsanläggningen är dimensionerad för att täcka ca 80 % av hela föreningens elanvändning över året.

 • Föreningens elbehov är ca 150 MWh/år

 • Förväntad produktion av solel är ca 120 MWh/år

Under sommarhalvåret kommer energilagringen resultera i att föreningen kommer att vara oberoende av det yttre elnätet.

Vi producerar alltså mer solel än vad vi behöver och energilagringen kommer att täcka den elförbrukning som behövs under sommarnätterna.

Sommartid lever vi alltså nästintill 100% hållbart på vår egenproducerade solel!

Solceller & Energilager

Anläggningen är levererad och installerad av PPAM Solkraft under år 2018-2019.

Solpanelerna togs i drift 1 januari 2019 och energilagringen från den 15 augusti samma år.

Vi har 400 st solpaneler är på totalt 129,36 kWp och en förväntad elproduktion på 123 160 kWh/år fördelat över sex produktionsytor.

Den sammanlagda energilagringen (batterier av ackumulatortyp) är på totalt 150 kWh, uppdelad på fem enheter à 30 kWh. Ett energilager per vardera av våra fem bostadshus och tillika del det antal elabonnemang vi har mot det yttre elnätet.

Fördelaktigt hade det varit att skapa ett elabonnemang till fastigheten, men det finns ännu inget stöd för att skapa ett mikronät mellan byggnader inom samma fastighet.

Tills en förändring inträffar är fördelningen av solelen begränsad internt till respektive byggnad, samt mellan dem via det externa elnätet.

IMD & Förbrukning – avfall, el & vatten

Individuellt och gemensamt påverkar vi våra jordliga resurser.

 • Hur hållbar är vår förening?

  • Hur mycket avfall producerar vi boende?

  • Hur mycket el förbrukar vi tillsammans?

  • Hur mycket vatten gör vi av med?

 • En del av svaren på frågorna får vi genom att ta en titt på statistiken över vår gemensamma förbrukning gällande avfall, el och vatten.

IMD (Individuell Mätning & Debitering)

HSB brf Ljungblomman är leverantör av el och kallvatten till sina medlemmar genom att vi har IMD (Individuell Mätning & Debitering).

 • Med IMD kan du själv hålla koll på din förbrukning av el och vatten genom att logga in på din sida hos vår IMD-leverantör EcoGuard.

  • Saknar du inloggningsuppgifter, hör av dig till styrelsen.

 • Din individuella förbrukning av el och vatten debiteras på avgiftsavin från HSB Östergötland.

  • Förbrukningen debiteras retroaktivt med 4 månaders fördröjning, eftersom avgiften för lägenheten aviseras kvartalsvis i förskott.

 • Tarifferna för el och kallvatten är rörliga priser per kilowattimme (kWh), respektive kubikmeter (m3).

  • Tarifferna inkluderar även alla fasta kostnader för föreningen gällande el och kallvatten.