Solkraft & IMD

Startsida > Solkraft & IMD

Solkraft

Ljungblommans solkraftsanläggning är fördelad över sex fastigheter och består av både solceller och energilager.

Solkraftsanläggningen är dimensionerad för att täcka ca 80 % av hela föreningens elanvändning över året.

Under sommarhalvåret kommer energilagringen resultera i att föreningen kommer att vara oberoende av det yttre elnätet.

Vi producerar alltså mer solel än vad vi behöver och energilagringen kommer att täcka den elförbrukning som behövs under sommarnätterna.

Sommartid lever vi alltså nästintill 100% hållbart på vår egenproducerade solel!

Solceller & Energilager

Anläggningen är levererad och installerad av PPAM Solkraft under år 2018-2019.

Solpanelerna togs i drift 1 januari 2019 och energilagringen från den 15 augusti samma år.

Vi har 400 st solpaneler är på totalt 130 kW och en förväntad elproduktion på 123 MWh/år fördelat över sex produktionsytor.

Den sammanlagda energilagringen (batterier av ackumulatortyp) är på totalt 150 kWh, uppdelad på fem enheter à 30 kWh. Ett energilager per vardera av våra fem bostadshus och tillika del det antal elabonnemang vi har mot det yttre elnätet.

Fördelaktigt hade det varit att skapa ett elabonnemang till fastigheten vilket förhoppningsvis kommer ske 2023. Arbete tillsammans med Tekniska Verken pågår för att åstadkomma detta. När detta utförts  kommer det finnas stöd för att skapa ett mikronät mellan byggnader inom samma fastighet.

Tills denna förändring inträffat är fördelningen av solelen begränsad internt till respektive byggnad, samt mellan dem via det externa elnätet.

IMD & Förbrukning – avfall, el & vatten

Individuellt och gemensamt påverkar vi våra jordliga resurser.

IMD (Individuell Mätning & Debitering)

HSB brf Ljungblomman är leverantör av el och kallvatten till sina medlemmar genom att vi har IMD (Individuell Mätning & Debitering).