Solel

Hållbar Energi

Här presenteras diagram över producerad solel som ställs mot förbrukad, samt inköpt el i föreningen, och jämförs mot en förväntad produktion.

Krassevägen 2-10

Byggnader