Styrdokument

Startsida > Styrelse & Stadgar > Styrdokument

Läs mer på HSB.se om vad som styr styrelsearbetet

Styrdokument – HSB brf Ljungblomman

Stadgar - HSB Brf Ljungblomman.pdf

Stadgar

HSB brf Ljungblomman

Arbetsordning styrelse

Exempel (ej färdigställt än)

Kommunikationsplan - Utgåva 1 - HSB Brf Ljungblomman.pdf

Kommunikationsplan

Gällande

Miljöpolicy - Utgåva 1 - HSB Brf Ljungblomman.pdf

Miljöpolicy

Gällande

Personuppgiftspolicy - HSB Brf Ljungblomman.pdf

Personuppgiftspolicy

Gällande

Exempel - Styrelsens ansvar och rollfördelning - HSB Brf Ljungblomman.pdf

Styrelsens ansvar och rollfördelning

Exempel på fördelning

Vision – Innergård för Människan + Trafik- & Parkeringsregler - HSB Brf Ljungblomman.pdf

Trafik- & Parkeringsregler – Vision – Innergård för Människan

Huvuddokument – Definitioner, regler och hjälpmedel

Vision – Innergård för Människan + Trafik- & Parkeringsregler - Sammanfattning - HSB Brf Ljungblomman.pdf

Trafik- & Parkeringsregler + Zonkarta

Sammanfattning

Tystnadsplikt styrelseledamot - HSB Brf Ljungblomman.pdf

Tystnadsplikt

Styrelseledamot

Årscykel - HSB Administrativ Service.pdf

Årscykel

Styrelsearbete