Styrelse

& Stadgar

Startsida > Styrelse

Styrelsen

Ljungblommans styrelse består av tre ledamöter valda av föreningsstämman och en HSB-ledamot (utsedd av HSB). 

Styrelsen består av följande personer:

Ordförande
Jonas Larsson
Mail: ordforande@brfljungblomman.se

Ekonomi
Gisela Eklund
Mail: ekonom@brfljungblomman.se

Fastighet och yttre miljö
Morgan Ferm
Mail: morgan.ferm@brfljungblomman.se

Sekreterare
Eva-Britt Andersson
Mail: eva-britt.andersson@brfljungblomman.se


HSB-ledamot
Gunnar Monsén
Mail: gunnar.monsen@brfljungblomman.se


Vi har styrelsemöten ca en gång per månad under verksamhetsåret och fördelar arbetsuppgifterna mellan oss.

På sidorna Stadgar, Styrdokument och Styrelseuppdrag finns en överblick av hur styrelsearbetet i en bostadsrättsföreningen bör bedrivas.

Kontaktuppgifter styrelseledamöter

Stadgar - HSB Brf Ljungblomman.pdf

Stadgar & Styrdokument

För att styrelsearbetet ska gå rätt till har styrelsen både stadgar och ett antal styrdokument att leda arbetet efter.

Utbildning

HSB erbjuder utbildningar i styrelsearbete för att styrelse-ledamöterna ska utföra sitt förtroendeuppdrag på bästa sätt.

HSB brf Ljungblomman strävar efter att vår styrelse ska vara så välutbildad som möjligt i förvaltningen av vår bostadsrätts-förening.

Engagera dig!

Det finns inga krav på förkunskaper om du önskar engagera dig.

Vi önskar gärna att du har en vilja att lära dig nya saker och utveckla det som redan finns på alla sätt!

Vill du bli en del av styrelsen är du välkommen att kontakta valberedningen inför kommande föreningsstämma.

Läs gärna mer på sidan Styrelseuppdrag.

Information från stämmor