Styrelseuppdrag

Startsida > Styrelse & Stadgar > Styrelseuppdrag

Vill du engagera dig i styrelsen?!

Roligt och välkommen att höra av dig till valberedningen och/eller någon i styrelsen!

Att driva en bostadsrättsförening framåt är att investera i sitt eget boende och sig själv.

Förtroendeuppdraget som styrelseledamot är givande och du får möjlighet att påverka din boendesituation.

Utbildning

Utöver möjligheterna till att påverka och forma, får du även kunskaper i hur det är att förvalta en bostadsrättsförening, vilket kan liknas med att driva ett litet företag.

Har du inga förkunskaper erbjuder HSB gott om utbildningar för att du snabbt ska få en förståelse för vad uppdraget innebär och handlar om.

Läs mer på HSB:s sida Styrelseskolan.

Arbetsfördelning

Arbetsuppgifterna i styrelsen fördelas i möjligaste mån efter enligt styrelsens roller och ansvar (se nedan), men är flexibla i förhållande till vad man har för drivkrafter, erfarenheter, intressen och kunskaper med sig.

I styrelsen hjälper vi självklart varandra sinsemellan och vi har även professionellt stöd av HSB i arbetet.

Den enda roll som inte kan väljas av styrelseledamöterna själva är ordförande, som enligt stadgarna väljs av föreningsstämman.

Arvode

Förtroendeuppdraget som styrelseledamot är arvoderat och efter varje verksamhetsårs slut utbetalas ett arvode som bestämts av föreningsstämman.

Exempel - Styrelsens ansvar och rollfördelning - HSB Brf Ljungblomman.pdf