Stadgar

HSB brf Ljungblommans stadgar är det viktigaste dokumentet vi har i vår bostadsrättsförening!

I stadgarna står föreningens grundläggande regler som gäller för både medlemmar och styrelse.

Stadgarna ska följa när vi behöver hjälp, stöd och råd i frågor rörande bostadsrätter, boende, förvaltning, renoveringar, underhåll, mm.

I fall stadgarna inte ger tydliga svar på vad som gäller, bör vi i första hand kontakta HSB Östergötland för att få professionell hjälp.

Har du som medlem frågor angående din bostad, vänligen kontakta styrelsen och/eller HSB Östergötland.