Trafik- & Parkeringsregler

Startsida > Information > Trafik- & Parkeringsregler

Områdesmärke – Förbud att parkera fordon

Parkeringsförbud råder inom hela bostadsområdet. Parkering är endast tillåten på markerade platser.

Gångfartsområde

I ett gångfartsområde gäller följande:

Högsta tillåtna hastighet inom hela föreningens område är max 5 km/h.