Föreningsstämma

Startsida > Styrelse & Stadgar > Föreningsstämma

Motion till föreningsstämman

– Ditt sätt att påverka

Du är alltid välkommen att skicka in din/er motion till föreningsstämman, det är en stadgeenlig rättighet!

I våra stadgar står det hur det går till under § 15 Motioner:

2019

Information Föreningsstämma 2019.pdf