Förbrukning

Startsida > Solkraft & IMD > Förbrukning

Avfall

Vare sig vi vill det eller inte, producerar våra hushåll avfall, här ser vi hur mycket.

Vårt avfall hämtas och tas om hand om av Tekniska Verken, som fakturerar föreningen per hämtat kilo.

Genom att källsortera glas, metall, kartong, papper, plast, etc. och slänga detta i kommunens återvinningsstationer kan vi gemensamt sänka kostnaden för vår avfallshantering.

Grovsoppor och trädgårdsavfall får absolut inte slängas i våra sopkärl, utan ska hanteras enligt föreningens regler för avfall.

El

Vad vore livet utan elektricitet?!

Inte mycket att hänga i julgranen...

Här ser vi vår gemensamma elförbrukning per hus.

Din individuella förbrukning ser du genom att logga in på din sida hos vår IMD-leverantör EcoGuard.

Vatten

Livets vin är vatten!

Hur mycket dricker du per dag? Hur många liter går åt när du duschar, tvättar, städar, vattnar gräsmattan, etc.

Tillsammans gör vi av med många tusen liter per år och hus.

Din individuella förbrukning ser du genom att logga in på din sida hos vår IMD-leverantör EcoGuard.