Förbrukning & IMD

Startsida > Solkraft & IMD > Förbrukning & IMD

Förbrukning avfall, el & vatten

Individuellt och gemensamt påverkar vi våra jordliga resurser.

 • Hur hållbar är vår förening?

  • Hur mycket avfall producerar vi boende?

  • Hur mycket el förbrukar vi tillsammans?

  • Hur mycket vatten gör vi av med?

 • En del av svaren på frågorna får vi genom att ta en titt på statistiken över vår gemensamma förbrukning gällande avfall, el och vatten.

IMD (Individuell Mätning & Debitering)

HSB brf Ljungblomman är leverantör av el och kallvatten till sina medlemmar genom att vi har IMD (Individuell Mätning & Debitering).

 • Med IMD kan du själv hålla koll på din förbrukning av el och vatten genom att logga in på din sida hos vår IMD-leverantör EcoGuard.

  • Saknar du inloggningsuppgifter, hör av dig till styrelsen.

 • Din individuella förbrukning av el och vatten debiteras på avgiftsavin från HSB Östergötland.

  • Förbrukningen debiteras retroaktivt med 4 månaders fördröjning, eftersom avgiften för lägenheten aviseras kvartalsvis i förskott.

 • Tarifferna för el och kallvatten är rörliga priser per kilowattimme (kWh), respektive kubikmeter (m3).

  • Tarifferna inkluderar även alla fasta kostnader för föreningen gällande el och kallvatten.